ROZEZNANIE RYNKU NR 1/NCBiR/POIR/2018 DOT. USŁUGI PRZEPROWADZENIA AUDYTU PROJEKTU

ROZEZNANIE RYNKU NR 1/NCBiR/POIR/2018 DOT. USŁUGI PRZEPROWADZENIA AUDYTU PROJEKTU

VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI, ul. Wyspiańskiego 27a, 35-111 Rzeszów stosując zasadę rozeznania rynku w przypadku zamówień o wartości od 20 tys. PLN netto do 50 tys. PLN netto włącznie zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi przeprowadzenia audytu projektu pn. „INNOWACYJNA W SKALI ŚWIATA DRUKARKA PRZYROSTOWA” realizowanego w ramach: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIR.01.01.01-00-0956/15.

Szczegóły na temat rozeznania rynkowego znajdują się w załącznikach.

Załączniki:

 

11.12.2018r.

VERASHAPE Tomasz Szymański, ul. Stanisława Wyspiańskiego 27A, 35­111 Rzeszów informuje, iż w wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego otrzymał oferty od następujących podmiotów:
a) Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny, ul. Leśna 163 , 39-200 Dębica
b) REVISION-RZESZÓW Józef Król Sp. z o.o. Sp.k. , ul. Pelczara 6c/8 , 35-312 Rzeszów
Oferta złożona przez Kancelaria Biegłego Rewidenta Marta Mikrut-Grobelny była najkorzystniejsza (18.000,00 PLN netto) i została wybrana do realizacji usługi przeprowadzenia audytu projektu w ramach projektu pn. „INNOWACYJNA W SKALI ŚWIATA DRUKARKA PRZYROSTOWA” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.