Informacje o Projekcie

Informacje o Projekcie

Informujemy, iż firma VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP,
Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.02.00-18-0010/18
pt. „WDROŻENIE MODELU BIZNESOWEGO INTERNACJONALIZACJI CELEM PODWYŻSZENIA KONKURENCYJNOŚCI FIRMY VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI NA RYNKU AMERYKAŃSKIM”.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie produktów na rynek amerykański.
Wartość projektu: 430 500.00 PLN
Dofinansowanie z UE : 297 500.00 PLN