Informacje o Projekcie

Informacje o Projekcie

VERASHAPE TOMASZ SZYMAŃSKI realizuje projekt pn. „INNOWACYJNA W SKALI ŚWIATA DRUKARKA PRZYROSTOWA” dofinansowany w ramach Działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Głównym celem projektu jest stworzenie drukarki do druku przyrostowego w technologii FDM. Drukarka ta będzie jako pierwszą na świecie komercyjną drukarką przyrostową umożliwiającą druk w pięciu osiach. Głównymi zastosowaniami tej drukarki będzie produkcja niskoseryjna oraz wykorzystywanie jej do zaawansowanego prototypowania.

Drukarka będąca przedmiotem projektu jest całkowicie nowym produktem.

Planowana do wdrożenia drukarka to system oparty na najnowszych technologiach procesu wytworzenia produktu, ale również na zmianie sposobu wykorzystywania druku przyrostowego w technologii FDM.

Funkcjonalność drukarki będzie przede wszystkim wynikiem technologii druku opartej o 5 płaszczyzn druku, co ma fundamentalny wpływ na parametry i możliwości druku.
Całkowita wartość projektu to: 11 904 240,80 PLN. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 8 582 632,92 PLN.