EDGECAM 2024.1 oprogramowanie CAM w nowej wersji dostarcza wielu nowych funkcji w obszarze frezowania, toczenia oraz wycinania drutowego Wire EDM, dzięki czemu zwiększysz produktywność, zoptymalizujesz czasy cykli oraz zminimalizujesz czasochłonne ręczne integracje.Do najważniejszych ulepszeń CAM należą:

 • Wprowadzenie nowego cyklu pięcioosiowego: obróbka obrotowa.
 • Narzędzia soczewkowe, wsparcie dla frezów soczewkowych. Są to narzędzia popularnie stosowane w obróbkach 5-osiowych.
 • Nowe metody usuwania mostków, do Cyklu Inteligentnego dodano dodatkowe metody usuwania mostków, głównie w celu kontrolowania procesu usuwania mostków w konfiguracjach z jednym lub wieloma przejściami.

Celem tych aktualizacji jest sprostanie wyzwaniom stawianym przez coraz to nowocześniejsze konstrukcje i ograniczenie obróbki zgrubnej resztek, w szczególności w przypadku branży lotniczej.

Frezowanie

Cykl profilowanie

Wprowadziliśmy bardzo ważne udoskonalenie dla Cyklu profilowania. Skorzystanie z opcji Przytnij puste przejścia na podcięciach spowoduje usunięcie niektórych segmentów ścieżki wystających ponad obrabianą powierzchnię. Zapobiegamy w ten sposób obróbce w powietrzu.

Zezwalaj na nakładanie się XY  może być używana w przypadku, gdy włączona jest opcja Profilowanie 3D. Mamy także nowy modyfikator o nazwie Rozłóż ścieżki równomiernie gdy jest włączony, przyrost ścieżek jest zmniejszany, dzięki czemu ostatnie przejście jest równe poprzednim przejściom.

Cykl fazowanie

Cykl fazowania ma teraz opcję Użyj kontroli uchwytów w zakładce Kontrola, zaznaczenie spowoduje omijanie uchwytów jeśli będą one zdefiniowane w sekwencji. Można również używać frezów z podwójnym kątem do obróbki dolnej i górnej krawędzi.

Cykl demo

Opracowaliśmy nowy cykl Race Line Finishing. Jest on przeznaczony do obróbki górnej części otwartych lub zamkniętych ścian po optymalnej ścieżce. Typowe zastosowania to uszczelnianie powierzchni pomiędzy elementami, takimi jak silniki i skrzynie biegów.

Obecnie możesz wybrać bryłę i użyć poziomu i głębokości, aby kontrolować zakres lub utworzyć geometrię z krawędzi lub pętli.

EDGECAM 2024 nowy cykl

Większość modyfikatorów będzie znana i została już użyta w cyklach Płaskie regiony lub Zgrubnym. Dodano następujące nowe opcje:

 • Zezwalaj na Wave jeśli jest zaznaczone, obszary szersze niż przejście narzędzia będą obrabiane za pomocą strategii Wave,
 • Odsunięcie XY ściany dodaj odsunięcie XY, aby poszerzyć wybraną ścianę,
 • Grubość materiału dodaj przesunięcie 3D, aby poszerzyć wybraną ścianę,
 • Współczynnik wygładzania do ścieżki narzędzia można zastosować współczynnik wygładzania z zakresu od 0 do 3. Im wyższa wartość, tym gładsza ścieżka narzędzia,
 • Pełne ścieżki wykańczająco po zaznaczeniu tej opcji generowany jest przejazd wykańczający.

Uwaga: ten cykl jest dostępny tylko wtedy, gdy włączony jest PREVIEW. Niektóre funkcje wymagają dalszego rozwoju i testowania. PREWIEV można włączyć w Menedżerze licencji.

Strategia 5-osiowa

Cykl jest teraz rozszerzony o dodatkową funkcjonalność: Obróbka obrotowa. Opcja dostępna jest na liście Obliczenia bazowane w zakładce Ścieżki powierzchni.

EDGECAM 2024 obróbka 5 osiowa

Uwaga: Obróbka obrotowa jest dostępna w ramach licencji Advanced 5-Axis Simultaneous Milling.

Cyklem można sterować za pomocą następujących opcji:

 • Zakres obróbki może być napędzany osiowo lub promieniowo,
 • Oś obrotu można nią sterować.
 • Punkt do punktu poprzez linię środkową lub w oparciu o punkt i kierunek.
 • Zakres wtedy cykl może być kontrolowany za pomocą granicy 2D lub 3D.

Wycinanie drutowe Wire EDM

Nowe metody usuwania mostków

Do Cyklu Inteligentnego dodaliśmy dodatkowe metody usuwania mostków, głównie w celu kontrolowania procesu ich usuwania w konfiguracjach z jednym lub wieloma przejściami.

Lista Metoda usuwania mostków jest dostępna, gdy Typ strategii ustawimy na Użyj strategii ręcznej w poleceniu Ustawieniach wycinania.

Dodatkowe opcje to:

 • Ręczne wyrzucanie na końcu tej konfiguracji po pierwszych cięciach, powoduje wykonanie pierwszych cięć dla aktywnego ustawienia i zatrzymanie maszyny, umożliwiając operatorowi ręczne usunięcie materiału przed przystąpieniem do cięć wykończeniowych.
 • Ręczne wyrzucanie na końcu wszystkich zestawów po pierwszych cięciach, wykonuje pierwsze cięcia we wszystkich konfiguracjach i zatrzymuje maszynę, umożliwiając operatorowi ręczne usunięcie materiału przed ponownym uruchomieniem maszyny i przystąpieniem do cięć wykończeniowych.
 • Wytnij mostek na końcu wszystkich cięć, powoduje wykonanie wszystkich cięć we wszystkich konfiguracjach. Oznaczenie elementu, następnie wycinane i przycinane przed powtórzeniem wycinania i przycinania mostka dla każdego pozostałego elementu.
 • Wytnij mostek na końcu cyklu po pierwszych cięciach, powoduje usunięcie mostków i wykończenie na końcu każdego cyklu, po pierwszych cięciach.
 • Wytnij mostek na końcu wszystkich konfiguracji po pierwszych cięciach, wykonuje funkcję usuwania mostków i wykończenia na końcu każdego ustawiania drutu po pierwszych cięciach.
EDGECAM 2024 WIRE EDM