softshaper

Oprogramowanie dla każdej drukarki 3D

Jeżeli wykorzystujesz kilka różnych modeli drukarek 3D i chcesz opracowywać projekty w jednym oprogramowaniu – SOFTSHAPER to Twój wybór!

Grupowanie warstw

Możliwość dowolnej modyfikacji struktury warstw opracowywanych modeli, poprzez swobodne wzmacnianie lub osłabianie wybranych struktur, w efekcie kształtowania wytrzymałość całego modelu.

Dynamiczne chłodzenie

Możliwość wyboru miejsc wymagających zwiększonego lub zmniejszonego chłodzenia wydruku – co pozwala polepszyć jakość wydruku i stopień odwzorowania detalu.

Funkcje podporowania

Podporowanie automatyczne i manualne z wieloma kształtami podpór, konturów i struktur wypełnienia w zależności od potrzeb.

Symulacja druku

Kolorystyczne i numeryczne odwzorowanie procesu druku – prędkości, chłodzenia, materiału, warstwy.

Szeroka gama materiałów / Dedykowane postprocesory

SOFTSHAPER

Na rynku istnieje wiele programów dedykowanych do druku 3D, są one bardzo skomplikowane, wymagają bardzo dużej wiedzy odnośnie procesów technologicznych zachodzących podczas druku 3D, przez co sam proces przygotowania detalu do druku trwa bardzo długo. W rozwiązaniu SOFTSHAPER dążono do skrócenia tego czasu. Intuicyjny interfejs opracowano tak, aby w podstawowych pięciu krokach wprowadzić wszystkie dane: Rozpoczynając od wczytania modelu, poprzez ustawienie i spozycjonowanie modelu na stole, wygenerowanie ścieżek na rozpoczęciu wydruku kończąc.

SOFTSHAPER wspiera tworzenie innowacyjnych i najbardziej zaawansowanych technologicznie modeli 3D o zróżnicowanej, przestrzennej strukturze wewnętrznej, znacząco wpływającej na finalne właściwości wydruku. Daje w ten sposób możliwość projektowania detali o zaprogramowanej wytrzymałości, co jest szczególnie istotne w zastosowaniu profesjonalnym w wielu branżach i gałęziach przemysłu.