workplan

Automatyzacja i zarządzanie procesami produkcyjnymi.

W pełni skalowalny pakiet obejmujący kalkulacje kosztów pracy i materiałów, oferty, przetwarzanie zamówień sprzedaży i planowanie.

Zarządzanie zapasami

Otrzymuj raporty w czasie rzeczywistym na temat zapasów w ramach projektów i śledź pozycje magazynowe w systemie.

Planowanie

Planuj projekty i zadania w oparciu o ustalone priorytety i dostępność zasobów. Wykonuj symulacje dotyczące przyszłości, przeszłości lub wybranego okresu.

Zarządzanie czasem

Zarządzaj i śledź czas spędzony na wszystkich projektach. Dane można wprowadzać za pomocą ekranów dotykowych, stacji roboczych, czytników kodów kreskowych lub kart czasowych.

Zarządzanie jakością

Moduł WORKPLAN Quality umożliwia osobne śledzenie czasu i kosztów związanych z problemami jakościowymi.

Organizacja i zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa

WORKPLAN

Organizowanie i planowanie „zasobów przedsiębiorstwa” jest powszechnie postrzegane jako duża inwestycja, która nie zawsze się zwraca. Jest ku temu dobry powód: większość systemów ERP („Enterprise Resource Planning”) dostępnych na rynku przejmuje kontrolę nad Twoim środowiskiem pracy – od sprzętu po codzienne procesy robocze – nie zawsze uwzględniając Twoje indywidualne potrzeby.

W tym miejscu WORKPLAN jest inny: to oprogramowanie MTO – ETO zostało opracowane w celu spełnienia wymagań i odtworzenia specyficznych procedur i kodów przemysłu CAD CAM. Budżet, czas, siła robocza, materiały, zasoby, koszty i przepływy pieniężne: WORKPLAN pomoże Ci kontrolować postęp produkcji i zwiększyć produktywność.